jcochkira

Omsorgsbesök

Behöver ditt djur få ett lättare liv? Har veterinären sagt att ditt djur måste banta? Har ditt djur problem med lederna?
Många gånger kan vi förbättra djurets livskvalitet eller förbättra behandlingsresultat och prognos bara genom att minska djurets vikt.
Vi har särskilt utbildade som kan hjälpa ditt djur att nå sin idealvikt!

Sköterskan skapar ett individbaserat viktprogram, anpassat efter just dina och ditt djurs förutsättningar. Genom regelbundna träffar med viktkontroller och samtal ger sköterskan tips och råd och uppmuntran. Planen justeras fortlöpande utifrån era resultat.
Målet är en säker, hälsosam och bestående viktnedgång och därmed en gladare, friskare och hälsosammare vän!

katter2